Sympózia

2012 – Medzinárodné maliarske a sochárske sympózium Josefa Langera, Špania Dolina

2012 – Medzinárodné maliarske a sochárske sympózium, Brusno

2012 – Medzinárodné stretnutie výtvarných umelcov, Čečejovce

2012 – Sochárske sympózium Habakuky, Donovaly

2013 – Medzinárodné maliarske a sochárske sympózium Josefa Langera, Špania Dolina

2013 – Banskobystrické Montmartre, Banská Bystrica

2013 – Výtvarné sympózium, Svodín

2013 – Medzinárodné sympózium, Lehnice

2014 – Banskobystrické Montmartre, Banská Bystrica 

2015 – Banskobystrické Montmartre, Banská Bystrica

2015 – Sochárske sympózium „Mlyny“, Bratislava

2018 – Sochárske sympózium Oleny Mandičovej – Šinály, Habura

2019 – Sochárske sympózium Oleny Mandičovej – Šinály, Habura

2020 – Sochárske sympózium Oleny Mandičovej – Šinály, Habura

2021 – Sochárske sympózium Oleny Mandičovej – Šinály, Habura

2022 – Sochárske sympózium Oleny Mandičovej – Šinály, Habura

2023 – Sochárske sympózium Oleny Mandičovej – Šinály, Habura